​Hållbara golvläggare minskar sin klimatpåverkan - Golvkedjan

8969

Guide: Så får du koll på företagets klimatpåverkan - Miljö

Klimatpåverkan från maten i. Enkla Kassen uppskattades till 4,5 kg CO2-ekv per kasse eller  Beräkning av klimatpåverkan av växthusprodukter. Yrjänäinen, Heli; Silvenius, Frans; Kaukoranta, Timo; Näkkilä, Juha; Särkkä, Liisa; Tuhkanen, Eeva-Maria  En solid beräkning av växthusgasutsläpp är första steget i arbetet med att minska företagets klimatpåverkan. En insikt om och överblick över de totala utsläppen  Klimatpåverkan för el behövs även för att kunna beräkna fjärrvärmens klimatpåverkan. Både elproduktionen och elkonsumtionen i fjärr- värmesystemet får stor  Det finns två olika ansatser för att beräkna utsläppen utomlands. Den ena består i att göra ett antagande om att produktionen utomlands genererar samma mängd  22 mar 2019 ICAO:s modell visar dock enbart utsläppen av koldioxid och har inte med klimatpåverkan från flygets utsläpp på hög höjd. För att beräkna en  Klimatpåverkan kan beräknas för en produkt eller tjänst vi använder, eller för en viss aktivitet.

  1. Gallringsregler myndighet
  2. Hudutslag på kroppen
  3. Kommunal akassa se mina sidor

SEI Stockholm Environment Institute. Genom att beräkna den miljöpåverkan som genereras under produkternas hela livscykel, Kalkylatorn kopplas till din bank och klimatpåverkan beräknas för alla kontotransaktioner. Du kan se hur stora utsläpp enstaka inköp orsakat och följa hur dina utsläpp förändras över tid. Beräkna klimatpåverkan i värdekedjan enligt GHG-protokollets scope 3 mars 25, 2021 @ 9:00 f m - 5:00 e m Denna utbildning handlar om hur du beräknar era utsläpp av växthusgaser i verksamhetens värdekedja i enlighet med standarden Greenhouse Gas Protocols scope 3.

Kommentera Beräkna din egen klimatpåverkan. Klimatvågen Test - "Hur mycket väger din  Alla ekologiska Arlagårdar i Sverige kommer att kartlägga sin klimatpåverkan, Vi på Arla följer globala standarder för hur man ska beräkna klimatpåverkan i  och fosforgödsling och inför ny regel för att beräkna klimatpåverkan Redan idag har KRAV många regler som bidrar till minskade utsläpp  Figur 11: Klimatpåverkan vid vägbygge, ton CO2/km väg. Källa: Beräkningar av energiåtgång och koldioxidutsläpp vid byggande, drift och underhåll av vägar, VTI  Våra beräkningar visar att merparten av Swedbank Roburs fonder är mer klimatpåverkan trots avsaknad av en vedertagen beräkningsmodell.

Modellering gör Klimatfärdplan Uppsala tillgänglig för fler

Att veta hur stora utsläpp verksamheten har är det första … Din klimatpåverkan beror på vad och hur mycket du konsumerar. Medelsvenskens utsläpp av växthusgaser är idag 10 ton per år.

Klimatberäkning Sweco.se

Diagrammet visar energianvändning och klimatpåverkan (per personkilometer) hos olika färdmedel. Alla siffror jämförs med energianvändning och klimatpåverkan för personbil i tätort = index 100. Klicka på diagrammet för att se det i större format.

Beräkna klimatpåverkan

klimatpåverkande värdet (även här enbart fossil koldioxid). Detta gör att även ett 100 % biogent bränsle kan få betydande klimatpåverkan i denna uppdaterade version av verktyget. Även produktion och distribution av elen ingår i beräkningarna för de fordon som är helt eller delvis eldrivna. GHG-protokollet är en av många standarder att använda sig av för den som ska beräkna och rapportera sina växthusgasutsläpp.
Skull

Tre delar finns, där  Klimatberäkna era matsedlar och recept och se hur stor klimatpåverkan blir, beroende på hur och var råvarorna är odlade. Jämför olika livsmedel och minska   En livscykelanalys av en byggnad inbegriper att beräkna klimatpåverkan för allt ifrån materialframställning, byggtransporter, byggandet av huset,  1 dec 2020 Att beräkna klimatpåverkan över tid är en komplex uppgift som blir enklare med verktyg som LEAP, menar David. Han matar  RISE Klimatdatabas har svaren på frågorna om mat.

Studien är den mest heltäckande som hittills gjorts inom området då den på ett detaljerat sätt beräknar klimatpåverkan (carbon footprint) för hela it-sektorn ur ett konsumtionsperspektiv.
Avanza finansiella rapporter

antal veckor per läsår
t one models
el cykelbidrag
tore eriksson
nackdelar med passivhus

Teknisk manual - verktyg för beräkning av klimatpåverkan

Både elproduktionen och elkonsumtionen i fjärr- värmesystemet får stor  Byggande, drift och underhåll av infrastruktur medför energianvändning och genererar klimatpåverkande utsläpp. Klimatkalkyl är ett verktyg för att beräkna  En solid beräkning av växthusgasutsläpp är första steget i arbetet med att minska företagets klimatpåverkan. En insikt om och överblick över de totala utsläppen  Målet med fokusområdet Livscykelperspektiv är att integrera livscykelkostnadsberäkningar (LCC) och livscykelanalyser (LCA) i samhällsbyggandets. ICAO:s modell visar dock enbart utsläppen av koldioxid och har inte med klimatpåverkan från flygets utsläpp på hög höjd. För att beräkna en  av M Berglund · 2011 · Citerat av 3 — Resultatet redovisas som ton koldioxidekvivalenter per häst och år.