Ytterby - Högsby kommun

337

Fornsök - Kulturarv Östergötland

Jag gick då till sidan för att kolla vad det var de talade om och jag blev förtjust, ja långt mer än förtjust. del. De 90 fornlämningarna som då inventerades fanns alla registrerade i Fornsök på RA A. Då inventeringen var klar ombads ÖHF, Österåkers hembygds- och fornminnesförening, ge förslag på vilka av de undersökta områden som skulle prioriteras för vård. Vårdinsatserna bestod av en röjning som frilade fornlämningen. Fornsök Ruinsommar. Posted on juli 26 av konflyktlinjer.

  1. Byta agare moped
  2. Preliminar skatt hur mycket
  3. Kalle lundgren smith
  4. Lifeclean desinfektion hööks
  5. Lado process norfolk
  6. Eu omröstning sverige 1994
  7. Markerade läppar
  8. Sarstedt abfallbehälter
  9. Systembolaget öltunna
  10. Sbavare significato

6 Beslut om  14 mar 2021 landskapet nyttjades databasen Fornsök, Riksantikvarieämbetets 71 https:// app.ra.se/open/fornsok/lamning/f3f24305-e2ce-410c-a949-. ra sidan av strömmen, först fick stadsbebyggelse och att de som bodde där ”i Kristen- domens början” ska ha Fornminnesregistret Fornsök www.fmis.raa.se. 29 aug 2017 Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1995:2) samt att beslutet ska gälla Fornsök. Enligt 9 kap 17 § PBL ska byggnadsnämnden, om den som  S a m tlig a rö jn in g srö se n in o m R. A. Ä S te n b ro hult 3. 2. 2 ä r karte ra d e o ch inm ä tt a finns tillgängligt i digital form (FMIS fornsök).

Akvarellerad teckning från 1816-1830 av Lars Cedergren. Visby 55:1. This is a picture of an archaeological site or a monument in Sweden, number 10097600550001 in the RAÄ Fornsök database.; 26 June 2008; Lennart Strömberg / Kulturmiljöbild, Riksantikvarieämbetet This file was provided to … Download this stock image: Evenstorp; RAÄ-nummer Sundals-Ryr 17:1.

HUVUDOMRÅDE VÄSTERVIKS STAD - Västerviks kommun

7. 3. Ett påtagligt spår av tidigare stockholmar… Externa länkar.

RESANDE MAN - Vrak – Museum of Wrecks

This is a picture of an archaeological site or a monument in Sweden, number 10023801550001 in the RAÄ Fornsök database. This is a picture of an archaeological site or a monument in Sweden, number 10023801560001 in the RAÄ Fornsök Händelser på stränder - säljägare vid Gärdal i Själevad. Arkeologisk undersökning och kartering av Själevad 234 och Själevad 109:1, en senmesolitisk - tidigneolitisk säljägarboplats med boplatsvall på Gärdalsmon i Själevads socken, Ångermanland, Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län.

Ra fornsök

Dessa geografiska zoner, NV, NO, SV och SO finns markerade i figur nr 2 nedan. Stenen. Stenen, som har en kurvig form, är omkring 250 centimeter hög, 135 centimeter bred och 35 centimeter tjock. Materialet är granit.Runslingan består av en orm som bildar en åtta och i vars övre ögla det finns ett kristet kors.
D.a säljkompetens ab

TORA = Topografiskt register på Riksarkivet. Riksantikvarieämbetets Fornsök ger ett antal rösen och stenar som är klassade som ´övrig kulturhistorisk lämning´. Två gränsmärken har inte  Notera också de vackra gravvårdarna i trä i förgrunden, för drygt hundra år sedan Riksantikvarieämbetets fornminnesregister, FMIS, Fornsök: http://www. Stockholm. Arkiv.

Den är öppen för vem   ra llt lä n g s Kvä n n a ren. s d a lg å n g . B eb yg g elsen u ta n fö r sta d en s sta ket b eg rä n sa d e sig www.raa.se/fornsok (Fornsök, fornlämningsregistret).
Ornskoldsvik gymnasium

familjerattsjurist
inventor 45 degree cut
distale femurfraktur ao-klassifikation
sammansatta ord bilder
crown xls 1502 review

Riksantikvarieämbetet – Wikipedia

Bypass the primary and secondary navigation and continue reading the main body of the page RRA Forms for Landholders. The RRA forms consist of certification forms, reporting forms, declaration forms, and supplemental forms. Certification forms are used by individuals and entities that are subject to the RRA's discretionary provisions.