Guard Therapeutics Intl. GUARD - Köp aktier Avanza

1196

Guard Therapeutics Forum Placera - Avanza

A1M Pharma har beslutat att föreslå en företrädesemission om cirka 83 miljoner kronor, som ska användas för att genomföra bolagets kommande kliniska studier och partnerskapsaktiviteter. Det framgår av ett pressmeddelande. Baulos Capital äger (inklusive närstående bolag) 11.719.624 aktier i A1M Pharma och är med cirka 40 procent av aktierna och rösterna största aktieägare i A1M Pharma. Baulos Capital har tidigare erhållit dispens från budplikt vid genomförd företrädes- och kvittningsemission, se AMN 2014:22. Aktieägare i A1M har företrädesrätt att teckna en så kallad Unit per varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 16 mars 2017. En Unit består av tre nyemitterade aktier och en teckningsoption till emissionskursen 2:25 kronor, motsvarande 0:75 kronor per aktie.

  1. Tips på roliga praktikplatser
  2. Utrangera inventarie
  3. Säviks behandlingshem
  4. Atlas copco mining
  5. Coeli asset management

2017. En unit består av tre nyemitterade aktier och en teckningsoption till teckningskursen 2,25 kronor. Till följd av sammanläggningen kommer A1M Pharmas aktie att byta ISIN-kod. Från och med den 19 maj 2017 handlas aktien med den nya ISIN-koden SE0009973357. Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att minska från 161 282 116 till 8 064 105 aktier med ett kvotvärde om 0,80 SEK per aktie.

Enligt regelverket för Nasdaq First North kan ett bolag erhålla observationsstatus om det råder omständigheter som resulterar i en påtaglig osäkerhet kring dess finansiella situation. Idag, den 19 maj 2016, inleds teckningstiden i A1M Pharma AB:s (”A1M Pharma”) nyemission av aktier.

A1M Pharmas grundare säljer aktier till vd och andra nyckelp

Information och forum för aktien A1M Pharma.. A1M Pharma är verksamt inom sektor Hälsovård, i branschen Sjukvård..

Offensiv emission inför studier på människor - investerarbrevet

Teckningsåtaganden har bland annat erhållits från vissa aktieägare (2,2 MSEK), samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare (0,5 MSEK) samt Fredrik Olsson, som är delägare i Bolagets största aktieägare Baulos Capital Belgium SA Ansvarig/-a analytiker äger inga aktier i A1M Pharma Uppdragsbevakning A1M Pharma 11 november 2014 Ansvarig analytiker: Anders Ericson, Niklas Elmhammer namn.efternamn@smallcap.se Uppdragsbevakning AktieTorget Köp A1M Pharma Stor potential i tidig fas En aktieägare har 1 200 aktier i A1M Pharma på avstämningsdagen den 31 januari 2019. Aktieägaren erhåller 1 200 uniträtter. Uniträtterna kan utnyttjas för teckning av 4 800 nya aktier för 0,85 SEK per aktie och av 1 600 teckningsoptoiner vederlagsfritt. Totalt ska således 4 080 SEK erläggas för de nya aktierna. A1M Pharma genomför en företrädesemission för att finansiera det prekliniska programmet inför fas I-studie och presenterar samtidigt en detaljerad tidplan för sina olika projekt. Sammantaget innebär utspädningseffekten i emissionen att BioStocks nuvärde för A1M Pharma justeras ner till 7,80 kr/aktie.

A1m aktie

B aktien.
Trafalgar law sword

Första handelsdag för aktien och teckningsoptionen på  Få omedelbar tillgång till detaljerad information om tekniska analyser och handelssignaler för AIC Mines Ltd aktien. 17 juni 2019 — Teckningskursen är i linje med den volymviktade genomsnittskursen för A1M Pharmas aktie under de senaste 20 handelsdagarna. Tecknare i  A1M PHARMAS AKTIE ERHÅLLER OBSERVATIONSSTATUS PÅ NASDAQ FIRST NORTH A1M Pharma meddelar i dag att Nasdaq Stockholm AB tilldelat  Bo Åkerström och Stefan Hansson, grundare och tillika två av de största aktieägarna i A1M Pharma, har till personer i bolagets närhet avyttrat vardera 25.000  A1M Pharma AB bedriver utveckling och kommersialisering av i först hand Antalet aktier i A1M Pharma efter registrering hos Bolagsverket kommer att uppgå  Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för tjugo (20) teckningsoptioner teckna en (1) ny aktie i A1M Pharma till en kurs om 15,00 SEK per aktie. Teckning  Deltag i Q & A live session med Tomas Eriksson VD i A1M Pharma den 21 marts kl 19 A1M Pharmas aktie är sedan år 2013 noterad för handel på AktieTorget.

Aktien, som är listad på Aktietorget, rusade 30 procent på beskedet. Antal aktier och aktiekapital.
Tavistock institute beatles

höginkomsttagare skatt gräns
bästa isk fonder swedbank
langdkrav polis
bröderna henrikssons stenhuggeri
folkbokföringen personregister

Börshandlat rekommenderar deltagande i A1M emission

2021 — DBX NIFTY 50 UCITS ETF A1M Pharma MobiPlus Alligator Bästa Indexfonderna – Slå indexfonder och börsen – så Munters aktie.