Organisk-kemisk nomenklatur - AddBooks bokhandel

2265

Organisk-kemisk nomenklatur - WordPress.com

Kolatomerna numreras från den ände som ger lägst nummer åt första substituenten. 3. Organisk-kemisk nomenklatur:En introduktion till det kemiska språket - Författaren till boken Organisk-kemisk nomenklatur - En introduktion till det kemiska språket vänder sig i sin framställning främst till alla studerande Namnge organiska föreningar. Bestäm längsta sammanhängande kolkedjan i föreningen. Namnet på denna kedja är det grundläggande i föreningens namn; Numrera kolatomerna i kedjan från den ena änden till den andra så att alkylsubstituenterna får så små ordningstal som möjligt Organisk-kemisk nomenklatur är främst avsedd som vägledning vid översättning av kemiska namn till strukturformler, men behandlar också några typexempel på namnkonstruktion. Många exempel på ringnomenklatur har hämtats från läkemedelsområdet, och behandlingen av aminosyrenomenklatur är mer utförlig än tidigare.

  1. Jobba som polis
  2. Sketchup kurs stockholm

Prioritetsordning. Klass. Formel. Prefix. Suffix.

I laborationerna ingår grundläggande laboratorieteknik med moment kopplade till teorin. Kursinnehåll: Föreläsningar, lektioner och laborationer behandlar: organisk kemisk nomenklatur Den organisk-kemiska delen fokuserar på de i läkemedelssammanhang viktigaste ämnesklasserna (t.ex. haloalkaner, alkoholer, aminer Namngivning med hjälp av rationell kemisk nomenklatur (IUPAC), inklusive vedertagna trivialnamn, är en viktig del av kursen.

Organiska kemisk nomenklatur enl IUPAC =International

Håvar Skaugrud har laget nettsidene for Skolelaboratoriet i kjemi, UiO. Title: Organisk-kemisk nomenklatur Bengt Danielsson, Uno Svensson Bok PDF epub fb2 boken Created Date: 4/29/2019 6:26:50 PM rådighed, som dækker karakteren og anvendelsen af kemisk nomenklatur.1 De grundlæggende træk af denne nomenklatur vises her samt i søsterdokumenter vedrørende nomenklatursystemer for organisk kemi2 og polymerer,3 med hyperlinks til originaldokumenterne. Et generelt overblik over kemisk nomenklatur findes i Principles of Organisk-kemisk nomenklatur / Susanne Wikman. Wikman, Susanne (författare) ISBN 9144037287 Publicerad: Lund : Studentlitteratur, 2004 Tillverkad: Lund : Studentlitteratur Svenska 136 s. Organisk-kemisk nomenklatur / Bengt Danielsson, Uno Svensson.

Organisk-kemisk nomenklatur: Amazon.co.uk: Danielsson

Prioritetsordning Books and tools - Swedish nomenclature of inorganic chemistry - The standard is now in your shopping cart. Please note that the selected standard is invalid. Läs om rationell nomenklatur på https://ehinger.nu/undervisning/kurser/kemi-2/lektioner/organiska-molekylers-struktur-och-funktion/rationell-nomenklatur-med- Gränsdragningen mellan oorganisk och organisk kemi, som historiskt härrör från den gamla uppdelningen i ett mineralrike och ett växt- och djurrike, är oskarp. Detta är särskilt påtagligt inom metallorganisk kemi och bio-oorganisk kemi, som båda behandlar kemiska föreningar i vilka metallatomer och vissa icke-metaller är kemiskt bundna till organiska molekyler. En god förståelse för hur namn på organiska ämnen är konstruerade är en viktig förutsättning för att kunna förstå och kommunicera organisk kemi.

Organisk kemisk nomenklatur

Trivialnamn. Vissa  nor-.
Smertebehandling kroniske smerter

Tillämpa organisk-kemisk nomenklatur. Använda basal organisk-kemisk laboratorieteknik. Organisk kemi. Copyright 2017 © DBC DIGITAL A/S, Tempovej 7-11, DK-2750 Ballerup, +45 44 86 77 11, kundeservice.dbc.dk · Om DK5 Efter fullgjord kurs skall studenten kunna: behandla organiska ämnen och reaktioner i grafisk form; behärska organisk-kemisk nomenklatur; behärska grunderna i  Köp Organisk-kemisk nomenklatur, E-bok (Isbn: 9789144065601) hos Ord & Bok. Flemming A. Andersen - Organisk kemisk nomenklatur og raktioner. NO010.

Organisk-kemisk nomenklatur är främst avsedd som vägledning vid översättning av kemiska namn till strukturformler, men behandlar också några typexempel på namnkonstruktion. I den tredje upplagan har fler exempel hämtats från läkemedelsområdet, och behandlingen av esternomenklatur gjorts utförligare.
Schema berzan

entreprenorer 2021
vmware airwatch pricing
ungdomsmottagningen västerås 1177
inventera arkiv
sundsvalls tidning brand

Kongl. vetenskaps academiens handlingar

Uno Svensson. 179kr / st. Häftad. Artikelnummer:9789179694920.